+90 535 786 02 65
dr_numan38@hotmail.com

Posterior Üretral Valv

 

  • Posterior Üretral Valv (PUV) erkeklerde görülen, mesane çıkışını kapatan ve idrar akımını önleyen bir zardır. Bu perde şeklindeki zar işeme sırasında idrarın mesaneden dışarı atılmasını zorlaştırır. 5000-8000 canlı doğumda bir görülmektedir. Büyük çoğunluğu anne hamileyken yapılan kontrol ultrasonlarında böbreklerde iki taraflı genişleme (hidronefroz), mesanenin geniş ve şişkin gözlenmesi, mesane duvar kalınlık artışı, mesane boynunda genişleme (anahtar deliği görünümü) şeklinde tespit edilir. 

  • Üç tip PUV vardır. En sık görülen tipi Tip 1 (%90) olarak adlandırılan çeşididir. Üretra adı verilen idrar kanalına sistoskopi adı verilen kameralı ışıklı sistem ile bakıldığında ortalarından iki yana toplanmış perdeler gibi yukarıda birleşik, aşağıya doğru inildikçe açılmış gibi bir görüntü verir. Ancak asıl tıkanıklığın derecesi hastadaki sorunların hangi düzeyde olacağını etkiler.

  • Eğer hamileleik döneminde saptanmadı ise bebek doğduktan sonra idrarını tam yapamaması, idrarını fışkırtamadan yapması, idrar yolu enfeksiyonu gibi şikayetler ile PUV açısından anlamlıdır.

  • Anne karnında tanınmayan hastalar yeni doğan döneminde yetersiz akciğer gelişimine bağlı solunum yetmezliğiyle, infant döneminde üriner sistem enfeksiyonu, işeme güçlüğü ve büyüme geriliği ile doktora başvurabilir. Okul döneminde ise üriner sistem enfeksiyonu, böbrek yetmezliği, mesane disfonksiyonu, gece idrar kaçırma gibi üriner sistem sorunlarıyla başvurabilir.

 

  • Bebek anne karnında iken çekilen ultrason ile şüphelenip doğduktan sonra yapılan işeme sistoüretrografisi ile tanı konulur. İdrar deliğinden mesaneye yerleştirilen bir kateter yardımı ile mesane içine radyo-opak madde verilir ve işeme sırasında filmler çekilir. Böbreğe doğru kaçak olup olmadığı (vezikoüreteral reflü) ve işeme sırasında tıkanıklık olup olmadığı araştırılır. Bu tetkik ile elde edilen filmlerde idrarın büyük bir kısmının mesanenin içinde kaldığı, üretranın kapakçıktan önceki kısmının, mesanenin ve hastalığın şiddetine göre üreter ve böbreklerin şiştiği görülür.

 

  • Kesin tanı yapılan sistoskopi ile konulurken eş zamanlı olarak tedavisi de bu zarın (valv) kesilmesi ile yapılır.