+90 535 786 02 65
dr_numan38@hotmail.com

Sünnet

  • Sünnet, penisin uç kısmını saran, tıp dilinde ‘prepisyum’ adı verilen penis derisinin kesilerek, penisin uç kısmını açığa çıkarılma işlemidir. Dünyanın her yerinde özellikle Müslüman ve Yahudi toplumlarında yaygın olarak yapılan ve Çocuk Ürolojisi’nin en sık uygulanan operasyonlarından birisidir. Kültürel ve dini nedenler dışında, idrar yolu enfeksiyonları, penis ucundaki sünnet derisinin dar olması (fimozis) ve sünnet derisinin geriye çekildikten sonra tekrar eski haline getirilememesi (parafimozis) durumları, sünnet yapılmasını gerekli kılan en önemli tıbbi nedenlerdir. Sünnet yapılması bir yaşından küçük çocuklarda özellikle de 3 aylıktan küçük bebeklerde üriner sistem enfeksiyon riskini 10 kata yakın düşürmektedir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlık oluşturabilen bazı konjenital bozukluklarda (veziko-üreteral refü, hidronefroz, temiz aralıklı kateterizasyon gerektiren durumlar vb.) sünnet yapılması önerilmektedir. Yine cinsel yolla bulaşan HIV (AIDS) virüsüne karşı koruyuculuğunun olması nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Afrika ülkelerinde tüm erkeklere sünnet önerilmektedir.

  • Sünnet, öncelikle önce cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle mutlaka ciddiye alınması gereken bir konudur. Her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de sünnet operasyonunun bir hekim tarafından yapılması hem gerekli hem de yasal olarak zorunludur. Cerrahi işlem kurallarına uygun ve steril ameliyathane şartlarında yapılması gerekmektedir. Ameliyathane dışı uygulamalarda yüksek oranda komplikasyona rastlanıldığı bildirilmektedir. Her yıl bu konuda yetkin olmayan kişiler tarafından hatalı yapılmış ve komplikasyon gelişmiş birçok çocuk, kozmetik problemlerden dolayı polikliniğimize başvurmaktadır.
  • Sünnet yapmadan önce mutlaka her çocuk iyi bir muayeneden geçirilmeli ve hipospadias (peygamber sünnetli), epispadias (idrar deliğinin yerinde olmaması), gömük penis, mikropenis, gibi tıbbi durumların olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir.
  • Sünnet, cerrahi prosedür olarak her yaşta uygulanabilmekle birlikte, özellikle çocuk psikiyatristleri ve psikologları arasında yaygın olan genel kanı 2-5 yaş aralığında sünnetin yapılmaması yönündedir. Bu nedenle sünnet için önerilen yaş aralığı 2 yaş altı veya 5 yaş üstü olarak ifade edilebilir. 2-5 yaş arasında çocuklarda cinsel kimliğin farkındalığının başladığı dönemdir. Fallik dönem olarak adlandırılan bu dönem içerisinde uygun şartlarda sünnet yapılmadığı takdirde, bazı psikolojik olumsuzluklar (kastrasyon anksiyetesi) görülebilmektedir. Bu nedenle bu yaş aralığı haricinde bir dönemde yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle yeni doğan sünnetinin sağlık açısından sünnet için en uygun dönemlerden birisi olduğu bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur.
  • Hangi yaşta yapılırsa yapılsın bir doktor tarafından yapılmalı ve iyi bir ağrı kontrolü yapıldıktan sonra işleme başlanmalıdır. Çoğu zaman lokal anestezi (bölgesel anestezi) ile uygun ağrı kontrolü sağlanarak yapılması yeterli olsa da genel anestezi altında yapılması da hem çocuk hem cerrah açısından daha uygundur.